Programi Higiena organizma in Osebna rast

Zakaj izbrati program?

Če si želimo nekaj doseči ali spremeniti, kot je to, da razumemo zakaj se nam bolečine v nekem predelu ponavljajo, zakaj sem nezadovoljen-a v nekem odnosu ali situciji, je ključnega pomena, da si vzamemo čas, energično pristopimo, kažemo zavzetost in ohranjamo vztrajnost. Program omogoča osredotočeno delo, olajšuje in pospešuje proces ter vodi do večje učinkovitosti in boljših rezultatov.
Program je personaliziran, prilagojen posameznikovim potrebam, kar omogoča spremembe in delno odstopanje od predvidenih korakov. Pomembno je, da dosledno sledimo in podpiramo trenutna počutja ter situacije, s katerimi se posameznik sooča. V program so poleg obveznih vsebin vključene tudi tiste, ki posamezniku osebno pomagajo pri reševanju težav.
Vsakemu posameznemu koraku na tej poti se posebej posvetimo in odgovarjamo na vsa vprašanja, ki se pojavijo, s ciljem ustvariti podporno okolje za izboljšanje stanja organizma ter osebno rast pri doseganje zastavljenih ciljev.

Uvodni pogovor

Pred odločitvijo za program vam ponujam možnost brezplačnega uvodnega pogovora. Ta priložnost vam omogoča, da se bolj podrobno seznanite s programom in postavite vprašanja. Če se po pogovoru odločite za vključitev v program, boste prejeli vprašalnik, ki predstavlja prvi korak na poti do izboljšanja vašega počutja.

Kako poteka proces?

Z uporabo različnih tehnik, prilagojenih posameznikovim potrebam, se začnemo ukvarjati s simptomi in bolečinami. Organizmu omogočimo, da aktivira svoje naravne mehanizme samozdravljenja, saj je naš organizem zasnovan za ohranjanje dinamično optimalnega stanja. Vsak posameznik sodeluje pri iskanju njegovega najboljšega počutja. Z mojo podporo in vašim sodelovanjem skušamo najti najugodnejše rešitve.

Kaj se lahko zgodi med procesom/tekom programa

Med procesom se lahko pojavijo ‘novi’ simptomi, nova stanja, ki pravzaprav sploh niso nova, temveč le spregledana. Odkrivanje in obravnava teh stanj sta pomemben del poti, ki lahko vodi do novih spoznanj o zdravju in dobrem počutju. 
Procesi lahko zbudijo čustvene občutke ali simptome v organimnu, ki so kratkotrajna reakcija na aktivacijo procesa sprememb, pri katerih sta pomembna zavestno opazovanje in povečana skrb zase.

Ko se v organizmu nekaj spremeni, lahko vidimo te spremembe v drugih konceptih našega življenja: v našem organizmu, v našem razpoloženju, odnosih in tudi pri delu. Premiki se lahko pokažejo kot:

glavobol, zmanjšanje energije, mišične bolečine, povečana intenzivnost že obstoječega simptoma, vrtoglavica, izpuščaji na koži, utrujenost, občutek izžetosti (kot da te je povozil traktor/kot izžeta cunja), bolj intenzivni čustveni odzivi oz. povečana občutljivost. 
Znaki sprememb so lahko tudi boljše počutje, zmanjšan nivo bolečine, povečana energija.

Odnos med posameznikom in terapevtom

Pomemben je tudi odnos med posameznikom in terapevtom, ki je zgrajen na zaupanju in sodelovanju. Velikega pomena je, da posameznik aktivno sodeluje in se vključuje v proces izboljšav. On je tisti, ki izraža svoje situacije in sodeluje pri iskanju rešitev ter izvajanju vaj ali nalog, ki so mu bile dodeljene. Terapevt kot podpornik mu nudi spremljanje in ga spodbuja pri vsakem koraku na poti k napredku.

Programi niso primerni za osebe, ki: 

niso pripravljene vložiti svojega časa in energije v spremembe,
niso pripravljene prevzeti odgovornosti zase,
ne verjamejo, da se situacija lahko izboljša.

Program “Podpora limfnemu sistemu”

Limfni ali mezgovni sistem je poleg krvožilja najpomembnejši transportni sistem v organizmu, ki odstranjuje odpadne snovi iz tkiv. Zato je izrednega pomena za zdravje.
Pri limfni drenaži gre za prefinjeno obliko stimulacije limfnega sistema s ponavljajočimi nežnimi gibi, kjer se spodbuja odpornost organizma, dosežejo se umiritev, sprostitev, olajšanje, dobro počutje in umiritev bolečine.

Kje pomaga program?

• Otekanje prstov na rokah
• Otekanje nog
• Težke, utrujene noge
• Zadrževanje vode
• Spološna utrujenost
• Prebavne težave
• Stres, hiperaktivnost
• Revmatska obolenja, artritis
• Limfostatični edemi
• Glavoboli
• Poškodbe
• Operacije
V procesu programa Podpora limfnemu sistemu se uporablja oz. izvaja različne pristope, s katerimi podpremo limfni sistem. Če posameznik želi poskušamo razumeti in delovati na vzrok, ki je privedel do take situacije.
Skozi pogovor dobite orodja oz. navodila, kako lahko tudi sami sodelujete pri odpravi nastale težave in ohranjanju pridobljenega stanja. Na ta način je delo kvalitetnejše in učinki dolgoročnejši.

Program “Regeneracija”

Program “regeneracija” je program, ki ga organizem potrebuje po zahtevnih življenjskih ali nakopičenih vsakodnevnih preizkušnjah, spremembah in padcih.
S tem programom človek vloži nekaj vase. Take situacije so lahko selitev – menjava kraja bivanja, ločitev, porod, zamenjava službe, operativni poseg … Program posamezniku pomaga in ga podpre, da se nadaljnjih izzivov in dogodkov spet loti z veseljem in polno močjo.
Podpremo energetsko šibke in prizadete sisteme v organzmu, negujemo eventuelno prisotne simptome (bolečine v sklepih, hrbtenici, težave z želodcem, slaba prebava, malo energije, tesnoba …) in osebna področja, ki so se zamajala.

Kaj pridobimo?

• Dvig energije, ki se pozna tako na stanju organizma kot psihičnem področju,
• Zmanjšajo se bolečine
• Boljše fizično počutje
• Dvig razpoloženja
• Bolj jasne misli
Program je primeren za mamice po porodu, kot regeneracija po operacijah in poškodbah ter za vzpostavljanje ravnovesja ob ali po velikih življenjskih spremembah, ki so porušile naše dobro počutje, nam vzele moč, energijo in vitalnost za opravljanje vsakodnevnih aktivnosti.

Program “Jaz v odnosu sebe do drugih”

Program v ospredje postavlja “TEBE”.
Zakaj?
Ker so medosebni odnosi eden najpomembnejših vidikov našega življenja in pogosto pozabljamo, kako zelo pomembne so naše vezi z drugimi ljudmi za naš organizem in duševno zdravje ter dobro počutje.
Ljudje, ki so bolj socialno povezani z družino, prijatelji ali skupnostjo, so dokazano srečnejši, njihov organizem je bolj zdrav, živijo dlje in imajo manj težav z duševnim zdravjem.
Ni pa pomembno samo, da smo v odnosu, pomembna je njegova kakovost.
Življenje v konfliktu ali v strupenem razmerju je namreč bolj škodljivo kot življenje v samoti. Kot družba in posamezniki moramo nujno dati prednost naložbam v vzpostavljanje in ohranjanje dobrih odnosov ter odpravljanje ovir za njihovo vzpostavljanje. Če tega ne storimo, je enako, kot če bi si zatiskali oči pred vplivom kajenja in debelosti na naše zdravje in dobro počutje.
Odnosi vključujejo odnose s starši, sorojenci in starimi starši, partnerske odnose ter družbene odnose s prijatelji, sodelavci, učitelji, zdravstvenimi delavci … in skupnostjo.
Pozitivni odnosi nam lahko dajo smisel in občutek pripadnosti. Osamljenost in izoliranost, nezadovoljstvo v odnosu ali odnosih, ostajajo dejavniki slabega psihičnega počutja in slabega zdravja našega organizma.
Najpomembnejši odnos, ki ga boste kadarkoli v življenju imeli, pa je odnos s samim seboj. Kakšen odnos imate do sebe? Se imate radi, se spoštujete? Ali si greste na živce, ne morete preživljati časa sami? V času, preživetem s samim seboj, se skriva vaš odnos do samega sebe. To, kakšen odnos imate do sebe, vpliva tudi na vse druge odnose, torej na celo vaše življenje. Tako vedno pridemo do začetne točke, da moramo rasti, razumeti sebe in delati na sebi, če želimo mirno in kvalitetno bivati v svojem življenju. Pravijo, da se brez muje še čevelj ne obuje.

Program “Nega”

O negi našega organizma in počutja se veliko piše in govori. Moje razmišljanje gre v smeri ali smo to že osvojili, vključili ali dodali v svoje življenjske ritme? Verjamem, da so bili tu narejeni veliki koraki, glede na izkušnje pa imamo še veliko rezerv. Če se ozremo na higieno in skrb za zobovje, mislim, da je ljudem to bližje in bolj poznano. 
Tudi naš organizem in naše notranje počutje potrebujeta higieno, ki jo lahko izvajamo na različne načine. Lahko je to preko prehrane in postov, preko raznih klistirjev, prehranskih dodatkov ter podobnih preparatov, higiena telesa s telesno vadbo, kolesarjenjem, higiena organizma in psihičnega počutje je lahko sprehod, meditacija, različne oblike sproščanja z glasbo, plesom, likovnim in drugim ustvarjanjem.
Lahko pa je to nega in higiena sebe kot osebe, kot človeka in svojega organizma s kombinacijo celostnih manualnih metod, energetske podpore, osvežitve in prevetritve misli s pomočjo terapevtskega pogovora oz counsellinga, delo s prepričanji in vzorci delovanja, ki nam ne koristijo več. Srečanja so enkrat mesečno ali po dogovoru, glede na potrebe in življenjski slog posameznika.
Rea Fizioterapija, ŠTC Lucija (športna dvorana) Liminjanska 78 6320 Portorož Slovenija – Vse pravice pridržane.