Pristop in strategija dela

Moje delo z vsakim posameznikom je zasnovano na spoštovanju, zaupanju in zavedanju, da vsak nosi v sebi moč samozdravljenja.

Naš cilj ni le iskanje rešitev, temveč skupno oblikovanje poti do njih. Moja vloga je spodbujati zavest posameznika o tem, da je ključ do rešitev že v njem samem, da prepozna svebe in svoj način delovanja, ki ga je privedel v dano bolečinsko situacijo in mu nuditi podporo in orodja, ki mu pomagajo pri ponovnem doseganju dobrega počutja in zdravja. 
Pri vsaki obravnavi je zame posameznik s svojo bolečino ali drugo težavo na prvem mestu. Vodi me pozitivna naravnanost, usmerjena v iskanje možnih rešitev in novih poti, ki nastanejo iz povezovanja in združevanja različnih pristopov nudenja podpore.
Na naših srečanjih namenimo čas za začetni pogovor, oceno trenutnega telesnega stanja, in skupno načrtovanje sodelovanja. Če so prisotne bolečine ali drugi simptomi, se osredotočimo na njihovo umiritev. V naslednjih tretmajih delamo na stabilizaciji  in obvadovanju bolečin ali drugih simptomov. Ko dosežemo stabilnost v obravnavi simptomov, pa se po želji posameznika skupaj poglobimo in raziskujemo prave vzroke težav, s katerimi se sooča.
Zavedajoč se celostnosti človeškega bitja vas usmerjam in podpiram z različnimi tehnikami, vključno s telesnimi pristopi, energetsko podporo ter usmerjenim pogovorom oz counsellingom.
Resnične korenine naših težav pogosto tičijo v za nas zapletenih življenjskih okoliščinah in v obliki, kako le-te doživljamo. V ponavljajočih obremenitvah, vzorcih navad, ki nam ne koristijo, ter čustvenih napetostih iz medsebojnih odnosov, bodisi doma, v družbi ali na delovnem mestu. Prav tako pa se skrivajo v sledeh preteklih poškodb in dogodkov.
Na vsakem tretmaju je delo posvečeno odkrivanju tistih drobnih vedenj, doživljanj in omejujočih prepričanj, ki sprožajo težave in puščajo pečat v našem življenju.

 

Velikokrat je lahko vzrok za težavo skrit globoko v nas, pogosto neprepoznan in neviden. S pozornim opazovanjem sebe, na mestu, kjer se počutimo varne in videne, lahko poglobimo svoje znanje o sebi. 

Naša raziskovanja so posvečena odkrivanju tistih drobnih vedenj, doživljanj in omejujočih prepričanj, ki sprožajo težave in puščajo pečat v našem življenju.
Rea Fizioterapija, ŠTC Lucija (športna dvorana) Liminjanska 78 6320 Portorož Slovenija – Vse pravice pridržane.